Zatepľujeme

Ceny energií neustále rastú a priamo úmerne s ich vzrastom, vrastajú aj nároky na energetickú bilanciu budov. Primárnou funkciou by preto malo byť nie len  šetrenie energií a peňaženky  majiteľa, ale v neposlednom rade aj vytvorenie ideálnej vnútornej klímy prostredia, v ktorom trávime väčšinu svojho času.

Väčšina z nás vníma zatepľovanie fasád ako najúčinnejší spôsob udržania tepla v budove. No aby sa vaša energia vynaložená na realizáciu zateplenia neminula účinku, nezabudnite na detaily.

Spôsobov , ktorými je možné zatepľovať je niekoľko. V nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsime o ich krátke zhrnutie. Na základe našich skúseností ,z už realizovaných stavieb, Vás upozorníme na chyby, ktorých sa treba vyvarovať a drobnosti , na ktoré netreba zabúdať.

Tepelnoizolačná omietka. Obsahuje prímesi tepelnoizolačného materiálu. Je vhodná najmä ako doplnková izolácia napr. pri osteniach okolo okien. Použitie nájde hlavne pri fasádach historických budov. Má niekoľkonásobne horšie tepelnoizolačné vlastnosti ako bežne dostupné tepelnoizolačné materiály. Pre porovnanie na dosiahnutie efektu zateplenia polystyrénom hrúbky 1cm je potrebné naniesť 3,5 cm tejto omietky.

Kontaktný zatepľovací systém. Ide o izolačné dosky s tenko vrstvovou omietkou , ktoré sú priamo lepené k podkladu. Je to najčastejší a najlacnejší spôsob zatepľovania. Ale aj tu je potrebné mať na pamäti, že kvalitné zateplenie podlieha dobrému návrhu, výberu vhodného materiálu a v neposlednom rade správnej realizácii.

Vyvarovať by sme sa preto mali:

1. Použitiu nevhodnej lepiacej malty, či absencia kotviacich prostriedkov neraz vedú k vážnym poruchám fasád

2 .Použitiu nesprávnych tepelnoizolačných dosiek. Pri použití dosiek určených pre šikmé strechy s menšou pevnosťou – výsledkom môžu byť trhliny a deštrukcia fasády.

3. Nesprávnemu tepelnoizolačnému návrhu, ktorého dôsledkom by mohlo dôjsť i k výraznému znehodnoteniu vnútorného prostredia .

 Prevetrávaný zatepľovací systém. Tepelná izolácia je kotvená na obvodovú stenu, pohľadovú časť z exteriéru tvorí predsadená stena , či obklad oddelený od zateplenej obvodovej steny vzduchovou medzerou. Medzerou sa odvádza prebytočná vlhkosť z interiéru do vonkajšieho prostredia, čím sa zachovávajú dobrá tepelnoizolačné vlastnosti fasády. Hrúbka odvetrávanej medzery by sa pritom mala pohybovať od  50 mm. Tento systém je finančne, technologicky aj časovo náročnejší.

Pri zatepľovaní staršieho či nového domu netreba nikdy zabúdať na detaily. Tie sú rovnako dôležité, nech už si vyberiete akýkoľvek spôsob zatepľovania. Pri kvalitnom návrhu a dobrej realizácii sa však budete tešiť nie len z výzoru, dobrej funkčnosti, ale aj z nízkych nákladov na údržbu a vykurovanie.