Projekty a realizácie našich projektov 2012-2013

K2 projekt – architektonický ateliér:

  • architektonický návrh,
  • projektové riešenie,
  • cenová kalkulácia,
  • výber dodávateľov,
  • realizácia diela a iné.

Žiadne katalógové riešenia, jedinečnosť každého projektu, individuálny prístup. Väčšina našich stavieb je  zrealizovaná, práve sa realizuje alebo sa realizácia aktívne pripravuje.

Spolupracujeme so špecialistami rôznych odvetví a klientovi ponúkame nadštandardné riešenia za výbornú cenu.

Zo zrealizovaných projektov vyberáme:

Zasklená fasáda 2013

Moderná kombinácia hliníka a zasklenia. Zasklená fasáda bola projektovaná a realizovaná v roku 2013.  Projektová dokumentácia bola výrobného charakteru a na stavbe sme riešili aj autorský dozor.

viac na

Rodinný dom –  Bungalov 2013

Projektová dokumentácia bola vy pracovaná v roku 2013. Realizácia stavby začala toho istého roku.

   viac na

Fasádne strešné svetlíky 2013

Nadčasové podkrovné bývanie v srdci Viedne. Výrobná dokumentácia bola vyhotovená v roku 2013 a realizácia prebehla ešte toho istého roku.

viac na

Rodinný dom 2012 – 2013

Prístavba a nadstavba rodinného domu . Stavba bola projektovaná v roku 2012 a realizácia sa začala v roku 2012 a ukončila v roku 2013.  Projekt mal niekoľko fáz. Od projektu samotného rodinného domu až po dielčie projekty prekrytia vstupu a vstupného schodiska a projektu terénnych úprav, ktorý je v súčasnosti v projektov fáze.

     viac na

Pripravované realizácie

Hospodárska budova 2013

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou bola vypracovaná v roku 2013. Predpokladaný začiatok výstavby marec 2014.

viac na

Prestavba a nadstavba rodinného domu 2013

Predpokladaný termín začiatku realizácie druhá polovica roku 2014. Projekt bol vypracovaný v roku 2013.

    viac na