Sanácia strešnej konštrukcie

Havarijný stav plochých striech nad časťou výrobnej haly bol vyriešený novým strešným plášťom.

stavba :                Výrobná hala

druh stavby:            sanácia strešnej konštrukcie

riešená plocha:         240,00 m2

rok vydania projektu:   2014

rok realizácie stavby:   2014

miesto stavby:         okres Trnava

 

Zámer:

Zámerom bolo, s ohľadom na dlhodobé riešenie vyriešiť havarijný stav plochých nad jednou z výrobných hál. Pri voľbe spôsobu sanácie alebo obnovy strešného plášťa boli dôležité údaje ako: blízkosť zalesnených plôch, minimalizácia údržby a starostlivosti, efektívnosť, ekonomické hľadisko a dlhá životnosť.

Projektové riešenie:

Nový návrh spočíval vo vyhotovení nového strešného plášťa nad jestvujúcim plášťom a to vytvorením dvoch pultových striech. Vznikla tak dvoj-plášťová strešná konštrukcia.

Obnovené boli aj dažďové zvody a vyčistené bolo aj blízke okolie striech v miestach vyvedenia dažďových zvodov do trativodov.

Záver:

V súčasnosti strešné plášte plnia svoju funkciu a výrobná hala má bezproblémovú – suchú prevádzku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

Fotografie a Dokumentácia

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 8