Rekreačná chata 1404

Útulné, účelné a funkčné. Aj tieto charakteristiky sa spojili a vytvorili spoločne s predstavami investora dokonalý priestor, ktorý zvýši nielen komfort využívania rekreačnej chaty, ale aj stmelí rodinu, ktorá bude mať viac priestoru pre spoločné trávenie času na jednom mieste.

stavba:                        rekreačná chata

druh stavby:                modernizácia a prístavba rekreačnej chaty

zastavaná plocha:        cca 77,0 m2

rok vydania projektu:   2014

miesto stavby:             Trenčiansky kraj, okres Myjava

 

Zámer:

Cieľom vizuálneho stvárnenia nového riešenia rekreačnej chaty bolo priblížiť investorovi výsledný vzhľad navrhovanej modernizácie a prístavby so začlenením jednotlivých nových prvkov do jestvujúceho okolia,

Architektonický návrh

Prístavbou vznikne na prízemí útulná spoločenská miestnosť s výmerou cca 15,0m?. Novými prvkami rekreačnej chaty budú aj dve priestranné terasy.  Novú plochú strechu nad prístavbou si majiteľ želal účelne využiť ako terasu, ktorá bude slúžiť rodine na súkromný oddych. Ďalšia terasa bude pri vstupe do rekreačnej chaty. Tá počas teplých dní a nocí rozšíri spoločenský priestor rekreačnej chaty o cca 16,0m?.

Záver:

Výsledkom architektonického návrhu bude rekreačná chata, ktorá (ako pevne veríme) poskytne jej majiteľovi zvýšený komfort a štandard, a začlenením exteriérových prvkov do celkového kontextu riešenia vytvorí príjemné relaxačné prostredie pre celú rodinu.

Fotografie a Dokumentácia:

UPOZORNENIE:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto projektu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo vysielaná a používaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, nahrávaním, sťahovaním, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu: K2projekt s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, mail: k2projekt@k2projekt.sk Projekt je duševným vlastníctvom K2projekt s.r.o. a jeho používanie sa riadi ustanoveniami podľa autorského práva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 3 + 3