Rekonštrukcia strešného plášťa

V roku 2014 sme boli pozvaní na strechu bytového domu v Bratislave. Obyvatelia sa sťažovali, že napriek tomu, že ich dom bol kolaudovaný v roku 2004 neustále má problémy so strešnou krytinou. Šindľová krytina počas silne veterných dní odpadávala, uvoľnené časti spôsobovali veľký hluk a ohrozovali aj okolo idúcich ľudí. Strecha robila vrásky na čele všetkým obyvateľom, ktorí svoj problém s krytinou riešili aj s dodávateľom stavby. Uznané reklamácie však boli opravené neodborne a strešný plášť  strácal svoju primárnu funkciu – hydroizolačnú schopnosť.

Znalecké a odborné posudky preukázali nekvalitnú realizáciu strešného plášťa, čo viedlo k zatekaniu zrážkovej vody do strešného plášťa, znehodnoteniu strešného plášťa a v konečnom dôsledku k nevyhnutnosti rekonštrukcie.

Realizácia rekonštrukcie prebiehala v roku 2016. Sme hrdí, že sme mohli stavbu sprevádzať celou realizáciou až do jej odovzdania obyvateľom.


stavba:                                    rekonštrukcia strešného plášťa

rekonštruovaná plocha:       cca 550 m2

rok vydania projektu:           2014

rok realizácie stavby:           2016

miesto stavby:                     Bratislava

Projektové riešenie:

V roku 2014 boli vykonané sondy strešného plášťa bytového domu. Vzorky boli posúdené gravimetrickou metódou na množstvo vlhkosti v strešnom plášti a zároveň zrealizovaním sond, bolo možné zistiť skutočnú skladbu strešného plášťa.

V roku 2014 bol spracovaný projekt obnovy strešného plášťa, ktorý riešil ako otázku hydroizolácie a návrhu novej strešnej krytiny, tak aj otázku tepelnej techniky. Navrhnuté bolo tepelné doizolovanie strešného plášťa, atík a nová strešná krytina z titánzinku (Rheinzink prePATINA – lesklovalcovaný).

Výber strešnej krytiny

Kvalitný projekt  + kvalitné materiály = spokojný klient

Jednoduchá matematická rovnica, ktorá zaručí úspešné riešenie a dlho spokojného klienta.

Základným kritériom pri výbere novej krytiny bola životnosť materiálu, farebná stálosť a záruka kvality. Pri výbere sme zohľadňovali lokalitu, kde sa bytový dom nachádza, poveternostné podmienky, sklon strešného plášťa a jeho plynulý prechod na zvislú konštrukciu obvodovej steny, náročnosť detailov a nutnosť vodotesných spojov všetkých prestupov cez strešný plášť. Porovnaním dostupných materiálov, sme sa rozhodli pre titánzinok, ktorý nás presvedčil ako dizajnom, tak technickými možnosťami, akými je napríklad vodotesnosť spojov zaručená cínovaním.

Titánzinok je prírodný materiál, ktorého životnosť je výrobcom deklarovaná na min. 30 rokov a reálna je viac ako 90 rokov.  Farebné riešenie prePATINA – lesklovalcovaný podčiarkuje „živosť“ materiálu, ktorý prírodne oxiduje po zabudovaní na stavbe a postupne mení svoj vzhľad na matný. Patinovanie materiálu je nerovnomerné a proces patinácie prebieha aj niekoľko rokov. Avšak na kráse to materiálu neuberá.

Náročnosť detailov a realizácie

Samotný tvar strešného plášťa a jeho prechod na zvislú časť predstavovali nie len projekčne, ale aj realizačne výzvu. Keď k faktu náročnosti geometrie pridáme nárazový vietor a zlé poveternostné podmienky v lokalite, stáli sme pred neľahkou úlohou. Vďaka výbornej spolupráci s realizačnou firmou plnou odborníkov sa nám podarilo stavbu nie len zrealizovať, ale aj vyriešiť mnohé skryté problémy strešného plášťa, ktoré boli počas realizácie odhalené.

Obyvateľom prajeme min. 100 rokov nerušeného užívania bez porúch.

V súvislosti s realizáciou projektu pripravujeme aj článok, kde by sme radi predstavili projekt viac do hĺbky a ukázali Vám netradične riešenia projektu. 

Fotografie a Dokumentácia:

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 5 + 9