Polyfunkčný dom KROSS 15008

Obnovou polyfunkčnej stavby klient získa dostatok miesta pre hostí, pohodlné parkovacie plochy a v neposlednom rade nový vzhľad budovy, ktorý upúta.

druh stavby:                                          polyfunkčný objekt

zastavaná plocha :                                 cca 544 m2

úžitková plocha:                                    cca 972 m2

obytná plocha:                                      cca 82 m2

rok vydania projektu:                             2015

miesto stavby:                                       okres Myjava

 

Zámer

Úlohou projektu bolo vytvoriť kompaktné dielo, ktoré pokryje nároky prevádzky a zároveň efektívne dopomôže k využívaniu stavby na účel, ktorý v nej bol navrhnutý. Autormi diela sú architekti spoločnosti .ARCHSTYL s.r.o., ktorý v spolupráci s našim ateliérom naprojektovali v skutku krásne dielo.

Projektové riešenie

Projektové riešenie v úrovni realizačnej projektovej dokumentácie riešilo technické prevedenie, materiálové riešenie, detaily aj s ohľadom na exteriérové plochy, parkovanie či tepelno-technické riešenie stavby. Súčinnosťou odborníkov z jednotlivých profesií vzniklo dielo, ktoré už čoskoro privíta svojich prvých návštevníkov.

Záver

Skĺbením práce medzi výbornými architektmi a našimi odborníkmi na technické riešenia a projektovanie dokáže vzniknúť aj takéto dielo. Zaujalo Vás projektové riešenie tak nás neváhajte kontaktovať. 

Fotografie a Dokumentácia:

UPOZORNENIE:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto projektu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo vysielaná a používaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, nahrávaním, sťahovaním, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu: K2projekt s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, mail: k2projekt@k2projekt.sk Projekt je duševným vlastníctvom K2projekt s.r.o. a jeho používanie sa riadi ustanoveniami podľa autorského práva. 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 6