Obnova plochej strechy budovy Základnej školy

Projekčne a realizačné náročnejšie riešenie obnovy plochej strechy si vyžiadalo ako autorský dozor stavby, tak aj súčinnosť medzi projektantom, stavebný dozor a realizačnou firmou.

stavba :                    Základná škola

druh stavby:            obnova plochej strechy

riešená plocha:         659 m2

rok vydania projektu:   2014

rok realizácie stavby:   2014

miesto stavby:          okres Trnava

 

Zámer:

Pred vyhotovením projektovej dokumentácie bola na plochej streche zrealizovaná sonda s odobratím vzoriek na meranie hmotnostnej vlhkosti látok Gravimetrickou metódou.

Výsledky z merania potvrdili, že strešný plášť je v nevyhovujúcom stave a vlhkosť strešného plášťa vysoko prevyšovala povolené hodnoty.

Návrh riešenia:

Vzhľadom na  zámer investora ponechať pôvodnú skladbu a vytvoriť tak strechu PLUS bolo nutné vyriešiť odvetranie nadmernej vlhkosti jestvujúcich skladieb plochej strechy. A súčasne riešiť tepelno-technické kritérium strešného plášťa.

Realizácia stavby:

Počas realizácie stavby bol vykonaný autorský dozor na stavbe. Kontrolovali sa všetky etapy obnovy strešného plášťa v súčinnosti so stavebným dozorom stavby a realizačnou firmou.

Kontrola riešenia:

Na stavbe bude vykonávaná kontrola po stanovených časových obdobiach, ktorej úlohou bude sledovať zmeny vlhkosti jestvujúceho pôvodného strešného plášťa. Kontroly bude prebiehať až kým strešný plášť nedosiahne požadovanú maximálnu možnú vlhkosť.

Uvažujete nad obnovou, sanáciou strešnej konštrukcie či  fasády? Tak nás neváhajte kontaktovať – od architektonickej štúdie až po realizačný projekt. 

Fotografie a Dokumentácia

 

UPOZORNENIE:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto projektu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo vysielaná a používaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, nahrávaním, sťahovaním, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu: K2projekt s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, mail: k2projekt@k2projekt.sk Projekt je duševným vlastníctvom K2projekt s.r.o. a jeho používanie sa riadi ustanoveniami podľa autorského práva. 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 6