Fasádne strešné svetlíky, 1050 Viedeň

Moderná nadstavba na historickom objekte v srdci Viedne.

stavba: bytový dom

druh stavby: nadstavba

druh dokumentácie: výrobná dokumentácia

rok vydania projektu: 2013

miesto stavby:  Viedeň

 

 

 

Zámer:

Cieľom bolo sprostredkovať obyvateľovi najvyššieho podlažia nádherný výhľad na centrum metropole – Viedeň.

Projektové riešenie a realizácia:

Návrh konštrukčného riešenia a stavebných detailov prebiehal za príkladnej spolupráce a konzultácií s gen. dodávateľom stavby a zároveň jednotlivými dotknutými profesiami a remeselníkmi. 

Realizácia fasádnych svetlíkov nasledovala ihneď po schválení projektu. Bolo potrebné zabezpečiť nadväznosť na práce jednotlivých profesií vzhľadom na dokonalú tesnosť detailov a stykov vyplývajúcich z polohy svetlíka, ktorého hmota vystupuje z roviny strešného plášťa.

Montáž týchto fasádnych strešných svetlíkov si vyžadovala mimoriadnu kvalitu montážnej skupiny,dokonalú kontrolu zhotovených detailov a dohľad na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Proces návrhu technických riešení, projekčnej prípravy a montáže si vyžadoval maximálnu pozornosť, presnosť, cit pre detail, technickú predstavivosť, znalosť technických vlastností a škály používaných materiálov, a jednotlivých zabudovaných komponentov. Chcel by som podčiarknuť, že počas celého procesu až po dokončenie sa pracovalo s milimetrovou presnosťou!

viac na

Fotografie a Dokumentácia:

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 8