Adaptácia strešnej konštrukcie

Predmetom riešenia bola adaptácia strešných konštrukcií na súbore objektov.

stavba:                       garáž a hospodárska budova

druh stavby:                adaptácia strešnej konštrukcie

zastavaná plocha:       cca 61 m2

rok vydania projektu:   2014

miesto stavby:             Trenčiansky kraj, okres Myjava

 

 

 

Zámer:

Zámerom bolo zjednotiť strešné konštrukcie na súbore stavieb, ktoré boli na pozemku investora realizované v rôznych časových obdobiach.  Vizuálne stvárnenie umožnilo investorovi reálne si predstaviť ako bude stavba vyzerať po realizácii novej strešnej konštrukcie.

Projektové riešenie:

Primárne projekt riešil adaptáciu strešných konštrukcií, sekundárne však prihliadol aj na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavieb. Nový vzhľad obvodových stien vytvára spoločne s návrhom strešnej konštrukcie zjednotený celok.

Záver:

Výstavba viacerých menších budov na pozemkoch nie je ničím nezvyčajným. Často budovy vznikajú v rôznych časových obdobiach pri dostupnosti rôznych stavebných materiálov a ich vzhľad je podčiarknutý ako dostupným materiálom, tak aktuálnym trendom v oblasti architektúry. Pri ich obnovách je dôležité pokúsiť sa stavby čo najviac zjednotiť, aby pri pohľade na ne bol dosiahnutý kultúrny zážitok.

Máte záujem o naše služby? Tak nás neváhajte kontaktovať.

Fotografie a Dokumentácia:

 

UPOZORNENIE:

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto projektu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo vysielaná a používaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, nahrávaním, sťahovaním, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu: K2projekt s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, mail: k2projekt@k2projekt.sk Projekt je duševným vlastníctvom K2projekt s.r.o. a jeho používanie sa riadi ustanoveniami podľa autorského práva. 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 9