Obytné podkrovie

Život z vtáčej perspektívy. Manzardy a mezonety. Kedysi zneli nepochopiteľne, dnes sú výsadou luxusu a pohodlia. Ak patríte aj vy k tým šťastnejším a nad vašim bytom, alebo vo vašom rodinnom dome, sa nachádza neobytné podkrovie pripravili sme pre vás nasledujúcich pár riadkov. Pozrime sa spoločne ako si vykúzliť kúsok luxusu priamo nad hlavami.

Dispozičné riešenie. Podkrovný priestor predstavuje ideálne miesto nielen pre detské izby ,spálňu, či šatník, ale svoje kúzlo tu vie vyčariť aj spoločenská časť domu. Hlavným cieľom je maximálne využitie priestoru s ohľadom na základne architektonické  požiadavky a požiadavky investora. Ani pri podkrovných priestoroch by sa nemalo zabúdať na vhodnú orientáciu na svetové strany a minimálne požadované plochy pre jednotlivé typy miestností. Skosené steny a stropy zvyšujú nároky na priestor a preto je vhodné plochy podkrovných miestností mierne zväčšiť.

Osvetlenie denným svetlom. Patrí k základným hygienickým požiadavkám pre všetky obytné priestory. Podľa stavebného zákona by mala byť aspoň 1/8 pôdorysnej plochy miestnosti osvetlená denným svetlom. Presvetlenie  podkrovných priestorov je možné cez strešné okná, vikiere, okná na priečelí či zasklené ateliérové priečelie.  Okná by mali byť umiestnená tak, aby vytvárali zrakové pohodlie pre užívateľa a umožnili mu priamy kontakt s exteriérom, či už bude sedieť alebo stáť.

obytne podkrovie 1

a)      Umiestnenie strešného okna v nadstavbách,

obytne podkrovie 2

b)        vhodné presvetlenie podkrovného priestoru ateliérovým zasklením,

obytne podkrovie 3

c)       vhodné umiestnenie strešných okien pri rôznych sklonoch striech.

Obrázok 1. Spôsoby umiestnenia okien v šikmých strechách(zdroj: Neufert, Navrhovaní staveb)

Farebnosť a hra so svetlom. Pri podkrovných priestoroch, viac ako pri iných, je dôležitý výber vhodných farieb. Aj tu platí, že ideálnou farbou je biela. Nielen že je neutrálna, ale zároveň má výbornú odrazovú schopnosť pre prirodzené denné svetlo. Vďaka bielej dokážeme aj zdanlivo tmavý priestor presvetliť na nepoznanie. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou tejto farby je, že nám vytvára pocitovo hygienicky čisté prostredie a vnáša do priestoru eleganciu. Pri kombinácii s teplými farbami nábytku (oranžová, béžová a drevo) vytvára príjemné a útulné prostredie.

Zemité farby v jemných odtieňoch sú rovnako vhodnými farbami. Pozornosť však treba venovať ich schopnosti rozptyľovať svetlo v priestore. V kombinácii so svetlým nábytkom a doplnkami  však dokážu aj ony intenzívne rozjasniť podkrovný priestor.

Podhľad tvorí povrchovú vrstvu zo strany interiéru a má prevažne dekoračnú a estetickú funkciu. Najčastejší spôsob uchytenia podhľadu je na rošt.  Ten je vhodný využiť napríklad na vedenie kabeláže pre svietidlá. Ideálnym materiálom pre podhľady je sadrokartón, drevotrieskové dosky či OSB dosky. Pozor však pri vlhkých prevádzkach v podkroví. V takýchto miestnostiach sú najvhodnejšími materiálmi dosky impregnované proti vlhkosti.

Parotesné fólie alebo tzv. parozábrany. Majú obzvlášť v podkrovných a podstrešných priestoroch svoje opodstatnenie. Ich primárnou funkciou je chrániť tepelnú izoláciu pred vlhkosťou z interiéru, ktorá by jej pôsobením mohla celkom stratiť svoju funkciu. Vlhnutím a tvorbou plesní v interiéry hygienicky poškodiť vnútorné prostredie. Použitie parozábrany dnes už nie je nevyhnutne nutné, existujú materiály ktorých správnou aplikáciou môžeme zabezpečiť správne dýchanie aj najcitlivejšieho miesta domu – strechy. Pri použití parozábrany pozor na miesta jej kotvenia. Predstavujú najviac poruchové oblasti a ich nevhodným riešením môže dôjsť k významným poruchám strešného plášťa. Parozábrana musí byť celistvá po celej svojej ploche. To znamená, že nesmie byť prerušená ani v miestach napojenia stien, či prestupov.

Zateplenie a vykurovanie. Ak premieňame neobytný priestor na obytný bez kvalitného zateplenia a výberu vhodného vykurovania to nepôjde.

Vhodnou tepelnou izoláciou je tepelná izolácia na báze minerálnych a sklených vlákien. Je nielen dobrým tepelným izolantom, ale súčasne má aj priaznivé protipožiarne vlastnosti.  Hrúbka izolácia sa pohybuje v rozmedzí od 220 do 300 mm, čo je podmienené tepelno-technickým prepočtom podľa platných normových predpisov. Vhodne zvolená hrúbka tepelnej izolácie, vytvára príjemné vnútorné prostredie počas celého roka a šetrí náklady na vykurovanie.

Vykurovanie podkrovného priestoru je z hľadiska energetiky pomerne nenáročné. Pri správnom návrhu tepelných izolácií postačí v pomere výkon a pocit malé množstvo energie na vykúrenie takýchto priestorov. Spôsobov vykurovania je niekoľko. K najviac využívaným patrí etážové vykurovanie cez vykurovacie telesá (radiátory), podlahové vykurovanie či teplovzdušné vykurovanie cez komínové teleso v budove. K stále viac preferovaným však patrí aj pasívne vykurovanie využívaním slnečnej energie a tepelných ziskov. Pri vhodne zvolených akumulačných stavebných konštrukciách je možné podkrovný priestor príjemne vykúriť pomocou prírodných zdrojov bez finančných nárokov na energie.

Poistná hydroizolácia zabraňuje vniknutiu vlhkosti smerom do konštrukcie a to vplyvom vetrom hnanej vody v akomkoľvek skupenstve. Súčasne svojimi vlastnosťami umožňuje odvetranie prípadnej vlhkosti zvnútra konštrukcie.

Poistná hydroizolácia plní nielen funkciu paropriepustnej fólie, ale aj vetrovú prekážku, zachytáva prach a nečistoty, musí byť odolná voči UV žiareniu, chemicky stála a protipožiarna. Vzhľadom na celý rad nárokov, ktoré sa na ňu kladú je a priori dôležité je správne a odborné uloženie.

Krytina je korunou krásny každej strechy a jej podrobnému deleniu a vhodnosti výberu sa budeme bližšie venovať v inom článku. Pri jej výbere nezabúdajte na zosúladenie funkčnosti, vzhľadu, hmotnosti a vhodnosti použitia v závislosti od sklonu strechy.

Využitie podkrovného priestoru predstavuje vytvorenie nového bývanie, nového životného štýlu a štandardu. Podkrovia predstavujú miesta nekonečných možností dispozičných riešení a funkčných celkov. Pôsobia tradične a predsa sú moderné  a nadčasové. Dokážu vytvoriť domov aj tam, kde sa nám to predtým zdalo nemožné. V každej dobe a v každom čase si nájdu svojich fanúšikov a milovníkov a my pevne veríme, že svoje kúzlo ukázali aj vám.

Napísala : Ing. Michaela Juríčková

Foto: Ing. Milan Kovár

Zdroj obrázkov: Neufert