Vizualizácie

Pretvárame myšlienky na vizuálne obrazy, ktoré postupným spracovaním nadobudnú vizuálny ráz.

 

Postup realizácie:

1. Vaša Idea

2. Stručný popis

3. Jednoduchý ale výstižný nákres

4. Spracovanie wireframu

5. Pripomienkovanie a následné odsúhlasenie

6. Finálne spracovanie