Plánovanie

Presným plánom,  všeobecou predstavou o spôsobe realizácie projektu, či realizácie určitého cieľa v budúcnosti dosiahneme zefektívnenie výsledku a zvýšenie prínosu investícií.

Do plánu musíme zahrnúť

  • presný úmysel,
  • zámer ,
  • program a
  • spôsob ako dosiahnúť pozitívny výsledok.