Náš tím

Ing. Michaela Juríčková (autorizovaný stavebný inžinier I1*6351)

(konateľka – špecialista požiarnej ochrany – projektantka/architektka)

Kancelária :              Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Telefón :                    +421 902 434 766  

                                 +421 948 434 325

email :                       michaela@k2projekt.sk

Ing. Milan Kovár (konateľ- projektant)

Kancelária :              Osvetová 24, 821 05 Bratislava

email :                       milan@k2projekt.sk

doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (technické zariadenia budov a energetická certifikácia budov) – autorizovaný stavebný inžinier pre technické zariadenia budov

doc. Ing. Imrich Mikolai,  PhD.  (architektonické konštrukcie, územné plánovanie a protipožiarna ochrana) – autorizovaný architekt

Ing. Jozef Havran (statika nosných konštrukcií)

Alfréd Laluha  (elektroinštalácie, systém ochrany pred bleskom)

Ing. Gabriela Heffnerová (vzduchotechnika a klimatizácia)

a mnohí iní ….